Tin tức công ty

Thập kỷ bán dẫn: Một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la
Các nhà sản xuất chip cho thiết bị tiêu dùng nhận thấy doanh số bán hàng chậm lại phía trước